ویدیو میان برنامه، ویدیو کامل، بنر میان برنامه تمام صفحه


برخی مشتریان ما


ادپلی برای ناشران
قرار نیست ادپلی مدل درآمدی اصلی شما باشد، بلکه بهتر است از ادپلی به عنوان مدل درآمدی جانبی در کنار پرداخت درون برنامه ای مارکت ها استفاده کنید

English Version